‌قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، مطابق ‌قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت که در سال 1374 به تصویب رسیده است ، دولت موظف شده است که همه ساله مبلغی را به عنوان عیدی برای کلیه کارمندان دولت اختصاص داده و به طور مساوی به کلیه کارمندان دولت عیدی آن سال را پرداخت نماید . بنابراین ، نحوه پرداخت عیدی به کارمندان دولت ، طبق این قانون همه ساله انجام می شود که با پرداخت عیدی به کارگرانی که مشمولان قانون کار هستند ، متفاوت است . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1860/%E2%80%8Cقانون-نحوه-پرداخت-عیدی-به-کارکنان-دولت.html

volver arriba