وارد مهم ذکر شده در دقترچه ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99


ثبت نام مدارس شاهد هر سال اوایل خرداد ماه به صورت اینترنتی و از طریق سایت سجا student.sajaa.medu.ir آغاز می شود . به استناد از سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کلیه داوطلبان ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99 باید ابتدا دفترچه ثبت نام مدارس شاهد را بطور کامل مطالعه کنند و سپس اقدام به ثبت نام نمایند . در دفترچه ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99 به موارد مهمی همچون زمان ، شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد و چگونگی محاسبه میزان سهمیه ها اشاره شده است . برای دانلود لینک مستقیم و مطالعه دفترچه ثبت نام شاهد 98 - 99 توصیه می کنم به سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو مراجعه کنید .
www.tahsilico.com/web/articles/view/568/دفترچه-ثبت-نام-مدارس-شاهد-98---99.htmlvolver arriba