قرار جلب دادرس چگونه قراری است ؟

بعد از اینکه موضوعی در دادسرا مطرح می شود ادامه دادرسی به نظر بازپارس بستگی دارد . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، در صورتی که بازپرس تشخیص دهد که متهم پرونده ، مجرم است و جرم توسط او رخ داده ، اقدام به صدور قرار جلب دادرس می کند . اثر قرار جلب دادرس در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است . طبق این ماده : " در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید " . البته باید این را هم در نظر داشت که اعتراض به قرار جلب دادرس ممکن نیست . برای مطالعه بیشتر درباره قرار جلب دادرسی روی لینک زیر کلیک کنید : 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/345/قرار-جلب-دادرس-چیست-.htmlvolver arriba