قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، کلیه کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند ، از حق برخورداری از عیدی و پاداش سالیانه برخوردار خواهند بود که ضوابط این موضوع به موجب قانونی تحت عنوان قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مطرح شده است که به موجب آن ، کارفرمایان موظف به پرداخت عیدی معادل 60 روز حقوق به ازای هر سال کار می باشند . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده متن قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1861/قانون-مربوط-به-تعیین-عیدی-و-پاداش-سالانه-کارگران.html

volver arriba