سرقت و انواع آن

قانون گذار برداشتن مال دیگران بدون اجازه آنها را جرم دانسته است و هر کس اقدام به کار نماید را مطابق با مقررات قانونی مجازات می کند . جرم سرقت در ماده 265 تعریف شده است که به این ترتیب است : " سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است " . انواع جرم سرقت نیز در قانون مشخص شده است . به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، هر کدام از اقسام جرم سرقت مشخصات و شرایط مرتبط با خود را دارد که باید به طور جداگانه بررسی شود . اقسام جرم سرقت از قبیل سرقت حدی  سرقت تعزیری می باشد . در واقع در قانون شرایط سرقت حدی مشخص شده است و سرقتی که فاقد این شرایط گفته شده باشد ، تعزیری محسوب می شود . برای مطالعه بیشتر درباره جرم سرقت و انواع آن روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/220/جرم-سرقت-و-انواع-آن.htmlvolver arriba