دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی امکانپذیر نمی باشد و افراد متقاضی دریافت این گواهی باید شخصا به دفاتر مذکور مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل و ارائه مدارک این گواهی برای افراد متقاضی صادر می شود که دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه  از سامانه ثنا نیز امکانپذیر است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت گواهی عدم سوء پیشینه  از سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/1865/دریافت-گواهی-عدم-سوء-پیشینه-از-سامانه-ثنا.html

volver arriba