دانلود فیلم آموزش ریاضی اول ابتدایی

دانش آموزان پایه اول ابتدایی برای یادگیری بهتر مطالب کتاب ریاضی اول دبستان ، می توانند علاوه بر مطالعه کتاب ها و نمونه سوالات مرتبط ، به مشاهده فیلم های آموزشی این کتاب درسی نیز بپردازند .
درس ریاضی اول ابتدایی از جمله دروسی است که علاوه بر تکرار و تمرین بسیار ، نیازمند دریافت آموزش ها به صورت بصری و تصویری می باشد ، چرا که یادگیری مطالب کتاب ریاضی اول ابتدایی تنها از طریق نوشتن و مطالعه جزوات مختلف این درس ، بدون دریافت آموزش های تصویری برای دانش آموزان بسیار دشوار و تا حد زیادی غیر ممکن است .

از جمله راه حل های ارائه شده توسط آموزش و پرورش برای این مسئله ، ارائه فیلم های آموزشی کتاب درسی ریاضی اول ابتدایی می باشد که باعث می شود دانش آموزان با مشاهده این فیلم های آموزشی مطالب ریاضی اول ابتدایی را بهتر و دقیق تر یاد بگیرند .

با توجه به تمامی این موارد و ارائه راهنمایی های بیشتر درباره فیلم آموزشی کتاب ریاضی اول ابتدایی در ادامه این مقاله فیلم های آموزشی بخش های مختلف عنوان شده در این کتاب درسی را بررسی کرده و برای دانلود رایگان در اختیار دانش آموزان اول دبستانی قرار می دهیم .فیلم آموزش بخش اول ریاضی اول ابتدایی

بخش اول ریاضی کتاب ریاضی اول دبستان شامل 5 درس ابتدایی این کتاب می باشد و یادگیری تمامی موارد عنوان شده در آن زمانی به درستی و به طور کامل امکان پذیر خواهد بود که دانش آموزان در کنار آموزش های دریافتی از معلم خود و حل تکالیف این درس فیلم آموزش بخش اول ریاضی اول ابتدایی ارائه شده در این قسمت را نیز با دقت مشاهده کرده و تمرینات داده شده را تکمیل نمایند .


 دانلود فیلم آموزش درس اول ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس دوم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس سوم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس چهارم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس پنجم ریاضی اول ابتدایی
فیلم آموزش بخش دوم ریاضی اول ابتدایی

در بخش دوم ریاضی اول دبستان دانش آموزان با مباحثی همچون شمارش اشکال از جهات مختلف ، یادگیری مفهوم جمع و تفریق و کاربرد آن ها در زندگی روزمره ، نماد اعداد ، تقارن شکل ها و مساوی بودن تمام قسمت های آن ها با یکدیگر و رسم درست اشکال آشنا می شوند .

بخش دوم از کتاب ریاضی اول ابتدایی شامل درس های ششم تا هشتم این کتاب شده و تمامی موارد عنوان شده را شامل می شود . برای یادگیری بهتر این مطالب توصیه می شود فیلم آموزشی ارائه شده در این بخش ، که شامل  آموزش مطالب بخش دوم ریاضی اول ابتدایی می شود را به صورت رایگان دریافت کرده و با دقت مشاهده نمایید .


 دانلود فیلم آموزش درس ششم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس هفتم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس هشتم ریاضی اول ابتدایی
بیشتر بخوانید: دانلود کتاب درس ریاضی پایه اول دبستان
فیلم آموزش فصل سوم ریاضی اول ابتدایی

بخش سوم درس ریاضی اول ابتدایی دروس نهم تا درس دوازدهم این کتاب درسی را شامل می شود . در دروس ارائه شده در این بخش دانش آموزان با مفاهیم دسته بندی های کوچک تر و بزرگ تر ، نماد های مختلف نمایش اعداد ، مقایسه تعداد اشکال با یکدیگر و نحوه دسته بندی اشکال با توجه به آن ها را یاد می گیرند .

انجام تمرینات عنوان شده در بخش سوم ریاضی اول ابتدایی علاوه بر افزایش قدرت یادگیری و خلاقیت دانش آموزان ، میزان تمرکز و آموزش پذیری آن ها را نیز افزایش می دهد . برای این که دانش آموزان یادگیری لذت بخش تر و صحیح تری از این بخش از کتاب ریاضی اول ابتدایی داشته باشند بهتر است ویدئوی تدریس بخش سوم درس ریاضی اول ابتدایی را که در این بخش قرار گرفته است به صورت رایگان دانلود کرده و آموزش های آن را مشاهده نمایند .


 دانلود فیلم آموزش درس نهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس دوم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس دهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس یازدهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس دوازدهم ریاضی اول ابتدایی
بیشتر بخوانید: نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول

فیلم آموزش بخش چهارم ریاضی اول ابتدایی

درس های ارائه شده در بخش چهارم ریاضی اول ابتدایی درس سیزدهم تا درس پانزدهم این کتاب را در بر می گیرد . درس که هایی برای بخش چهارم کتاب ریاضی اول ابتدایی در نظر گرفته شده اند شامل موضوعات مربوط به تشخیص علامت های بزرگتر یا کوچکتر ، مقایسه اشکال با واحد های مختلف و نحوه انجام جمع و تفریق با استفاده از رسم شکل می شوند .

برای این که دانش آموزان بتوانند درک درست و مفهومی تری از مطالب عنوان شده در این بخش از کتاب ریاضی اول ابتدایی داشته باشند ، بهتر است پس از دریافت ویدئوی تدریس و آموزش بخش چهارم کتاب ریاضی اول ابتدایی که در این بخش قرار گرفته است ، بادقت آن را مشاهده کرده و در صورت داشتن سوال از معلم خود راهنمایی بگیرند .


 دانلود فیلم آموزش درس سیزدهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس چهاردهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس پانزدهم ریاضی اول ابتدایی
فیلم آموزش بخش پنجم ریاضی اول ابتدایی

درس های شانزدهم تا بیستم در دسته بندی بخش پنجم ریاضی اول ابتدایی قرار می گیرند . در درس های این بخش آموزش هایی مربوط به محور اعداد ، دسته بندی اعداد بزرگتر شمارش اعداد بیشتر از 10 ارائه شده است .

دانلود فیلم های آموزشی بخش پنجم کتاب ریاضی اول ابتدایی در این قسمت ، باعث می شود که دانش آموزان با مفاهیم مطالب عنوان شده به خوبی آشنا شده و به درستی آن ها را یادبگیرند تا در بکار گیری آن ها در درس های بعدی و حتی زندگی روز مره خود دچار مشکل نشوند .


 دانلود فیلم آموزش درس شانزدهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس هفدهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس هجدهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس نوزدهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس بیستم ریاضی اول ابتدایی
فیلم آموزش بخش ششم ریاضی اول ابتدایی

در بخش ششم کتاب ریاضی اول ابتدایی دانش آموزان با مطالب دروس بیست و یکم و بیست و دوم این کتاب درسی آشنا شده و نحوه بکارگیری آن ها در موارد مختلف را یاد می گیرند . دانش آموزان در این بخش از کتاب ریاضی اول دبستان یاد می گیرند که چگونه اعداد بیشتر از بیست را بشمارند و با اضافه کردن یا کم کردن تعداد مشخصی به اعداد قبلی اعداد بعد را حدس بزنند .

دانش آموزان با مشاهده تمرین های ارائه شده در ویدئو های آموزشی بخش ششم کتاب ریاضی اول و انجام آن ها تمامی جزئیات این مطالب را به خوبی یاد گرفته و آمادگی بیشتری برای امتحانات این درس پیدا می کنند . 


 دانلود فیلم آموزش درس بیست و یکم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش بیست و دوم ریاضی اول ابتداییفیلم آموزش بخش هفتم ریاضی اول ابتدایی

بخش هفتم و آخرین بخش کتاب ریاضی اول دبستان درس های پایانی این کتاب که دروس بیست و سوم تا بیست و پنجم هستند را شامل می شود . در درس های پایانی ریاضی اول دبستان مفاهیمی همچون حل مسئله ، یادگیری زمان و ساعت ، نوشتن اعداد به حروف ، نام اشکال هندسی و مواردی از این قبیل به دانش آموزان آموزش داده می شود .

با توجه به این که این مباحث مربوط به بخش پایانی کتاب درسی ریاضی اول ابتدایی بوده و در امتحانات پایانی این پایه تحصیلی نیز بسیار تاثیر گذار است لذا توصیه می شود با یادگیری مطالب بخش هفتم از طریق مشاهده فیلم های آموزشی بخش هفتم ریاضی اول ابتدایی در کنار مطالعه دروس ، شانس موفقیت خود را در امتحانات خرداد ماه تا حد بسیار زیادی افزایش دهید .


 دانلود فیلم آموزش درس بیست و سوم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس هفدهم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس بیست و چهارم ریاضی اول ابتدایی


 دانلود فیلم آموزش درس بیست و پنجم ریاضی اول ابتدایی


در ادامه بخوانید: نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی اول دبستان


 دانش آموزان می توانند برای دریافت آخرین اخبار مربوط به آموزش دروس پایه اول ابتدایی عضو کانال تلگرامی مدارس هیوا شده و یا صفحه اینستاگرامی هیوا را دنبال نمایند . همچنین در صورت داشتن هرگونه پرسش درباره جزئیات فیلم های آموزشی کتاب های درسی می توانید با مشاورین مرکز خدمات مشاوره تحصیلی هیوا تماس بگیرید .
سوالات متداول
1- ✔️ آیا فیلم های آموزشی کتاب ریاضی اول ابتدایی شامل تمام بخش های این کتاب درسی می شود ؟

✔️ بله تمامی فیلم های آموزشی ارائه شده برای بخش های مختلف کتاب درس ریاضی اول ابتدایی از این مقاله قابل دریافت هستند .

2- ✔️ هر فصل از کتاب ریاضی شامل چه مباحثی می شود ؟

✔️ تمامی مباحث مربوط به هر درس از کتاب ریاضی اول ابتدایی در مقاله فوق بررسی و شرح داده شده است .

3- ✔️ آیا دریافت فیلم های آموزشی هر درس از کتاب ریاضی اول ابتدایی به صورت جداگانه امکان پذیر است ؟

✔️ بله فیلم های آموزشی هر درس از کتاب ریاضی اول ابتدایی دراین مقاله به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است .

منبع : دانلود فیلم آموزش ریاضی اول ابتدایی
volver arriba