حدود اختیارات قیم

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به این سوال که اختیارات قیم چیست ؟ باید گفت هر فردی برای انجام وظایف خود و اداره اموری که به وی واگذار شده است باید اختیاراتی داشته باشد درباره قیم نیز زمانی که تصدی امور محجور به او واگذار شده است باید اختیاراتی نیز داشته باشد که اعمال این اختیارات با اجازه دادستان است و به موجب قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که قیم فاقد اختیار است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد  موارد اختیارات قیم بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/1415/حدود-اختیارات-قیم.html
volver arriba