آرای غیر قابل فرجام خواهی

یکی از روش های اعتراض به احکام دادگاه ، فرجام خواهی است . اما بر اساس قانون آیین دادرسی مدین ، برخی احکام غیر قابل فرجام هستند . به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، آراء غیر قابل فرجام عبارتند از : احکام مستند به نظریه کارشناس ، احکام مستند به سوگند قاطع دعوا ، احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آنها ساقط شده است ، احکام راجع به متفرعات دعوا و احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام اند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آراء غیر قابل فرجام بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/279/آرای-غیر-قابل-فرجام.htmlvolver arriba