آموزش رایگان هندسه دوازدهم و هندسه تحلیلی یازدهم توسط بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور استاد مهدی شاکریان

 
آموزش رایگان هندسه دوازدهم و هندسه تحلیلی یازدهم توسط بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور استاد مهدی شاکریان
شامل :
  • آموزش رایگان هندسه دوازدهم تجربی

  • آموزش رایگان تفکر تجسمی ، دوران و برش

  • آموزش رایگان دایره و بیضی دوازدهم تجربی

  • آموزش رایگان هندسه تحلیلی یازدهم (خط و نقطه)

در این بخش به آموزش رایگان ریاضی دوازدهم تجربی ، فصل ششم – مبحث هندسه می پردازیم .
استاد شاکریان بعد از تدریس فصل های تابع ، مثلثات ، حد و پیوستگی ، مشتق و کاربرد مشتق در سایت سبقت اقدام به تدریس کامل فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی کردند .
پیشنهاد می شود بعد از مشاهده رایگان فیلم های آموزش هندسه دوازدهم تجربی ، فیلم حل سوالات آزمون قلم چی را مشاهده کنید .

آموزش کامل هندسه دوازدهم و  هندسه تحلیلی یازدهم شامل ۱۰ فیلم آموزشی می باشد . در این قسمت فیلم اول و چهارم به عنوان نمونه گذاشته شده است .

Mi Blog

Últimos BLOGS