Domingo, 30 septiembre 2018 02:47

بذل مدت صیغه

یکی از انواع عقد ازدواج ، عقد موقت است . عقد موقت احکام ویژه و آثار خاص خود را دارد . یکی از اسباب انحلال عقد موقت ، بذل مدت می باشد . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، بذل مدت در ازدواج موقت به این معنا است که مرد می تواند هر زمان که بخواهد مدتی که از عقد موقت باقی مانده است را به زن ببخشد و عقد موقت یا صیغه را خاتمه بدهد . برای بخشیدن مدت صیغه نیاز به هیچگونه تشریفاتی نیست و به محضی که مرد بخواهد این امر اتفاق می افتد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بذل مدت یا بخشیدن مهریه صیغه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/182/بذل-مدت-در-ازدواج-موقت.htmlDomingo, 30 septiembre 2018 02:40

اقاله قرارداد یعنی چه ؟

به گزارش سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، اقاله یکی از راه های انحلال قرارداد است . در تعریف اقاله می توان گفت که تراضی دو طرف قرارداد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده است . برای اعمال اقاله باید به میزانی که قرارداد اجرایی شده است دقت کرد . اگر قرارداد اصلا اجرا نشده بود عقد به طور کلی منحل می شود . اثر اقاله قرارداد ، نسبت به آینده است . یعنی اقاله قراردادی که بین دو طرف منعقد شده است را از بین نمی برد بلکه تنها باعث می شود قراردادی که به درستی منعقد شده است نسبت به آینده اثری نداشته باشد . البته اقاله در بعضی از عقود راه ندارد . برای مطالعه بیشتر درباره اقاله قرارداد روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/197/اقاله-قرارداد-و-آثار-آن-.htmlSábado, 29 septiembre 2018 02:30

حق مالکیت یعنی چه

به گزارش سایت مشاوره موضوعات حقوقی دینا ، امروزه مالکیت یکی از مهمترین بحث هایی است که همه افراد با آن سروکار دارند . در تعریف مالکیت گفته شده است که حقی است که انسان نسبت به شی ای دارد و می تواند هر گونه تصرف قانونی ای در آن بنماید . مفهوم حق مالکیت تنها به مالکیت نسبت به اشیا محدود نمی شود مثل مالکیتی که ما نسبت به خانه خود داریم ؛ گاهی مفهوم مالکیت به منافع تسری می یابد مثل مالکیت مستاجر نسبت به منفعت استفاده از خانه اجاره ای . یا گاهی حق مالکیت به حقوق ذهنی و فکری افراد تعلق می گیرد . برای مطالعه بیشتر درباره حق مالکیت روی لینک زیر کلیک کنید :
 
Sábado, 29 septiembre 2018 02:25

مدت عده وفات شوهر

یکی از مهمترین احکامی که در خصوص انحلال نکاح وجود دارد این است که زن باید عده نگه دارد . در قرآن کریم انواع عده زن پیش بینی شده است . یکی از انواع عده ، عده وفات است . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، عده وفات در عقد دائم و در عقد موقت چهار ماه و ده روز می باشد و در این صورت تفاوتی میان دختر باکره و غیر آن نیست . در صورتی هم که زن باردار باشد و شوهرش فوت کند ، عده وفات برای او تا زمان وضع حمل است ، به این شرط که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد ؛ در غیر این صورت مدت عده همان چهار ماه و ده روز است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مدت عده وفات شوهر بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/180/عده-وفات-شوهر.htmlMi Blog

Últimos BLOGS