به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، در متن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از انواع اعاده دادرسی بیان شده است . طبق این ماده هر گاه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده  در هر یک از مراجع قضایی را مخالف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی بفرستد . مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری همه دادگاه ها ، دادسرا ، شورای حل اختلاف و دادگاه های انتظامی است . هم چنین رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رییس کل دادگستری استان کسانی هستند که می توانند به از رییس قوه قضاییه درخواست کنند تا اجازه اعاده دادرسی بدهد . برای مطالعه بیشتر درباره این که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/309/ماده-477-قانون-آیین-دادرسی-کیفری.htmlLunes, 08 octubre 2018 01:52

ارکان وصیت کدامند


در قانون مدنی احکام مربوط به وصیت آمده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عمل وصیت کردن ، بایستی ارکان وصیت را بشناسیم . به نقل از سایت مشاوره موضوعات حقوقی دینا ، در پاسخ به این سوال که ارکان وصیت کدامند ، بایستی چهار رکن را مطرح کنیم . رکن اول ، موصی است . موصی کسی است که به نفع کسی وصیتی می کند . رکن دوم موصی له یعنی کسی است که به نفع او وصیت شده است . رکن سوم موصی به یعنی مال مورد وصیت است و رکن چهارم در وصیت عهدی وصی است که بر اساس وصیت موظف به انجام امری می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارکان وصیت عهدی و تملیکی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/348/ارکان-وصیت.htmlDomingo, 07 octubre 2018 05:56

روش های مطالبه مهریه

بر اساس قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود . پس ، به لحاظ قانونی زن از همان موقع عقد نکاح می تواند مهریه اش را مطالبه کند . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، مطالبه مهریه از طریق دو روش امکان پذیر است . یکی از راههای مطالبه مهریه این است که زن با مراجعه به دادگاه ، دادخواست مطالبه مهریه بدهد ، دومین روش مطالبه مهریه آن است که زن با مراجعه به اداره ثبت ، مهریه اش را مطالبه کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر از روش های مطالبه مهریه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 


به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، وقتی بازپرس به بررسی پرونده ای می پردازد ممکن نتیجه بررسی های او این باشد که عمل متهم پرونده جرم بوده است . در این صورت بازپرس قرار جلب دادرس برای دادستان می فرستد که در صورت موافقت دادستان با آن ، دادستان کیفرخواست صادر می کند . بنابراین در تعریف کیفر خواست می توان گفت کیفرخواست ادعای دادستان درباره مجرم بودن متهم است که باید در دادگاه و نزد قاضی بررسی شود . مندرجات کیفرخواست در قانون مشخص شده است مواردی از قبیل نوع اتهام ، دلایل اتهام ، سابقه محکومیت و ... . اعتراض به کیفرخواست ممکن نیست . متهم می تواند اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند . برای مطالعه بیشتر درباره کیفرخواست روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/340/کیفرخواست-چیست-،-مندرجات-و-اعتراض-به-آن.htmlMi Blog

Últimos BLOGS