Domingo, 14 octubre 2018 01:37

دیه سقط جنین چقدر است ؟

سقط جنین به معنی پایان دادن به بارداری و از بین بردن جنین است . به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، برای از بین بردن جنین دیه تعیین شده است . سقط جنین می تواند هم به صورت ارادی است و هم به صورت غیر ارادی رخ بدهد . دیه سقط جنین با توجه به اینکه جنین در چه مرحله ای از رشد است متفاوت است . برای مثال مقدار دیه سقط جنین در دو هفتگی دو صدم دیه کامل است که این مقدار با توجه به نرخ دیه کامل تعیین می شود . از زمانی که جنین رشد می کند و جنسیت او معلوم می شود یعنی از 16 هفتگی به بعد میزان دیه سقط جنین با توجه به نوع جنین تعیین می شود . برای مطالعه بیشتر درباره دیه سقط جنین روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/297/دیه-سقط-جنین.htmlماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری درباره این است که اگر زمانی رییس قوه قضاییه به این نتیجه برسد که یک حکم قطعی صادر شده در یکی از مراجع قضایی مخالف شرع است . در این حالت ، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود تا به آن رسیدگی کند . برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی وجود دارد . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، یکی از مهمترین شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری این است که حکم توسط رییس کل استان یا رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شود . نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به این صورت است کسی که شکایت دارد باید به ساختمان دادگستری کل تهران مراجعه کند بعد از پرداخت هزینه دادرسی و طی مراحل لازم به پرونده اش رسیدگی می شود . برای مطالعه بیشتر درباره شرایط اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری  روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/315/اعمال-ماده-477-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-و-هزینه-دادرسی-آن.htmlیکی از انواع قرابت مطابق قانون مدنی ، قرابتی است که از راه شیر خوردن بوجود می آید . قرابت رضاعی از طریق شیر خوردن از زنی غیر از مادر به وجود می آید که سبب ایجاد نوعی محرمیت می کند . به نقل از مشاوره حقوق خانواده دینا ، شرایط محرمیت از راه شیر خوردن بر اساس قانون مدنی عبارت است از اینکه اولا شیر زن از بارداری مشروع حاصل شده باشد . شیر مستقیما از سینه زن مکیده شده باشد .طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ؛ شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد . مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط ایجاد محرمیت رضاعی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/192/شرایط-ایجاد-محرمیت-رضاعی.htmlبه نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، دیه شکستن استخوان دنده بسته به اینکه محیط به قلب باشد یا نه متفاوت است . دیه شکستن استخوان دنده محیط به قلب یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن سایر استخوان های دنده یک صدم دیه کامل است . علاوه بر این دیه در رفتن استخوان دنده هم اگر محیط به قلب باشد هفت و نیم هزارم دیه کامل و سایر استخوان های دنده پنج هزارم دیه کامل است . دیه ترک خوردن استخوان دنده اگر محیط به قلب باشد یک هشتادم دیه کامل و سایر استخوان های دنده هفت هزارم دیه است . برای مطالعه بیشتر درباره دیه اسیب به استخوان های دنده روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/285/دیه-شکستن-،-در-رفتن-و-ترک-خوردن-استخوان-دنده.htmlMi Blog

Últimos BLOGS