عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید

 
هر جرم از سه عنصر مادی ، روانی و قانونی تشکیل می شود که ترکیب آنها در هر جرم با جرم دیگر متفاوت است . بنابر گزارش سایت مشاوره کیفری دینا ، جرم تهدید نیز دارای این سه عنصر است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم . عنصر قانونی جرم تهدید ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که بیان می دارد هر کس دیگری را به قتل ، ضرر مالی یا شرفی یا نفسی تهدید کند یا دیگری را تهدید کند که راز او را فاش می کند ، تهدید واقع می شود و مجازات دارد . عنصر مادی جرم تهدید در واقع پدیداری این جرم در عالم خارج است برای مثال کسی که با کلام خود دیگری را تهدید به کشتن می کند ، مرتکب جرم تهدید شده است . عنصر روانی جرم تهدید ، نیت تهدید کننده است که قصد دارد ایجاد رعب و وحشت در دل تهدید شونده دارد و اهمیتی ندارد که آن تهدید عملی شود یا نه در هر حال جرم تهدید شکل می گیرد . مثلا اگر کسی دیگری را تهدید به کشتن کند ، مهم نیست که او را می کشد یا نه ، صرف تهدید کردن جرم است . برای مطالعه بیشتر درباره جرم تهدید روی لینک زیر کلیک کنید : 
 www.heyvalaw.com/web/articles/view/42/جرم-تهدید-چیست-و-عناصر-آن.html
volver arriba