طلاق از طرف زن چگونه امکانپذیر است

علاوه بر اینکه در قانون مدنی طلاق از جانب مرد پش بینی شده است ، طلاق از طرف زن نیز در مواردی امکانپذیر است . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، طلاق به درخواست زن در مواردی مجاز شناخته شده است . موارد حق طلاق زن در قانون مدنی عبارتند از اینکه در ماده 1129 قانون مدنی موجبات طلاق از طرف زن بیان شده اند . خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه ، غایب مفقودالاثر بودن مرد ، عسر و حرج زن و یا برخورداری زن از حق طلاق است که مرد ضمن یکی از شروط ضمن عقد به وی داده است . به همین مناسبت ، وی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست طلاق از طرف زن ارائه بدهد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق از طرف زن و موارد آن بر روی لینک زیر کلیک کنید : 
 
 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/41/طلاق-از-طرف-زن-و-موارد-آن.html
volver arriba