خصوصیات عاطفی و هیجانی نوجوانان

 
زمانی که کودکان به سن نوجوانی می رسند خصوصیاتشان بسیار با گذشته متفاوت می شود و شما فکر می کنید یک غریبه در میان شماست و این فردی که دارید می بینید دیگر همان کودکی که قبلا می شناختید نیست ، ویژگی های هیجانی نوجوانان در این دوره بسیار با دوره کودکی متفاوت می شود . 
به بیان سایت روانشناسی نوجوان فیلیا ، ویژگی های عاطفی نوجوانان که در این سن دستخوش تغییر می شود شامل موارد زیر می باشد . 
تغیرات غیر قابل پیش بینی در رفتار و روحیات
تغیرات غیر قابل پیش بینی
وجود هیجانات شدید
حساس شدن 
پذیرش تغییرات به وجود آمده 
 
برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvafamily.com/web/articles/view/348/ویژگی-های-هیجانی-نوجوانان.html
volver arriba