جرم حمل مواد مخدر و مجازات آن

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال های اخیر رواج زیادی یافته است .قانون برای افرادی که مواد مخدر از قبیل بنگ ،  چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته و تفاله تریاک را صادر ، وارد ، ارسال یا حمل کند ، بر اساس وزن آن مجازات تعیین کرده است . مجازات حمل مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس مقدار حجم مواد مخدر مشخص شده است . برای مثال برای جرم حمل مواد مخدر به میزان یک تا پنجاه گرم ، مجازات تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق در نظر گرفت شده است . برای مطالعه بیشتر درباره مجازات حمل کردن مواد مخدر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/344/مجازات-حمل-مواد-مخدر.html
volver arriba