علل به وجود آمدن بیماری اوتیسم هنوز ناشناخته است ولی فرضیاتی درباره آن وجود دارد که به انها اشاره می کنیم : 

علل زیستی بیماری اوتیسم :

ساختارهای مغزی 

سلول های عصبی

دلیل بیماری اوتیسم از نظر خانوادگی : 

مادران یخچالی : یعنی مادرانی که به نیازهای عاطفی فرندان خود توجه نمی کنند 

ویژگی های شخصیتی والدین

 به استناد سایت روانشناسی کودک فیلیا در حال حاضر پژوهشگران مجموعه ای از علل خانوادگی ، زیستی و آناتومیک را برای این اختلال در نظر می گیرند . 
برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/515/دلیل-بیماری-اوتیسم.htmlبرای والدین مرگ فرزند خیلی سخت است چون فرندان دوام زندگی خود را در فرزندان می دانند و زمانی که آن ها مرگ فرزند می بینند در واقع تمام آرزوها ، امید آن ها از بین می روند . در واقع واکنش والدین به مرگ فرزند این است که تا مدت ها احساس غم ، اضطراب ، ناامیدی و احساس پوچی می کند .به نقل از سایت مشاوره خانواده فیلیا ، تاثیر مرگ بچه روی پدر و مادر خیلی زیاد و شدید است چون با این اتفاق حس فناناپذیری خود را از دست می دهند . در کل سوگواری فرزند یکی از بزرگترین استرس های که می تواند در والدین اتفاق بیفتد .برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
www.heyvafamily.com/web/articles/view/339/واکنش-والدین-به-مرگ-فرزند.html


در هنگام سوگ و فقدان فرد دچار واکنش هایی مانند غم ، افسردگی ، گوشه گیری می شود و اگر در این زمان فرد راهکارهای کنار آمدن با مرگ عزیزان از دست رفته را بلد نباشد امکان دارد دچار مشکلات روحی و روانی شدید مانند افسردگی و دیگر مشکلات روانی شود .به نقل از سایت مشاوره روانشناسی تلفنی فیلیا ، روش های کنار آمدن با مرگ عزیزان از دست رفته شامل این موارد است : به خود اجازه دهید فقدان را احساس کنید . حمایت اجتماعی دیگران را بپذیرید ، در مورد روند سوگ واقع بین باشید ، متوفی را به یاد آورید ، در موقع مناسب به مشغولیت های تازه بپردازید و روابط جدید را برقرار کنیددر واقع این توصیه های درمان سوگ به افراد کمک می کند ضمن قبول مرگ عزیز از دست رفته بتوانند هدف و معنی بهتری برای زندگی خود بیابند .برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
www.heyvafamily.com/web/articles/view/338/روش-های-کنار-آمدن-با-مرگ-عزیزان-از-دست-رفته.html


 سوگ شامل مجموعه ای از احساسات ، افکار و رفتار های است که افراد در مواجهه با فقدان یا تهدید فقدان نشان می دهند . ضمن طبیعی و فراگیر بودن پدیده سوگ در تمام جوامع انسانی ، ابراز سوگ و فقدان در افراد مختلف بسیار متفاوت است در واقع تفاوت افراد در واکنش به سوگواری این است مردان کمتر از زنان ناراحتی و افسردگی خود را واضح نشان می دهند یا مرگ فردی که سال ها مریض بوده راحت تر از فردی است که به صورت ناگهانی خودکشی کرده است .

به نقل از سایت آموزش مهارت های زندگی فیلیا ، تفاوت افراد در واکنش به سوگ به دو دسته تفاوت های شخصی در واکنش به سوگ ، و تفاوت های موقعیتی در واکنش به سوگ تقسیم می شود .  

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
www.heyvafamily.com/web/articles/view/336/تفاوت-افراد-در-واکنش-به-سوگ.html

Mi Blog

Últimos BLOGS