Martes, 02 octubre 2018 01:22

میزان نفقه زن چقدر است

یکی از تکالیفی که به موجب عقد نکاح به عهده مرد قرار می گیرد ، پرداخت نفقه به زن است . سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که مبلغ نفقه زن چقدر است ؟ به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، بر اساس قانون مدنی مرد باید تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را تامین نماید و در این خصوص مصادیقی از جمله خوراک ، مسکن ، البیه و غیره نام برده شده است . اما این مصادیق انحصاری نیستند . نکته مهم این است که میزان نفقه زن امر ثابت و مشخصی نیست و این امر کاملا به وضعیت زن بستگی خواهد داشت . بنابراین ، در صورت اختلاف در خصوص میزان نفقه زن ، کارشناس آن را با توجه به وضعیت خانوادگی زن و عرف آن را تعیین می نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه میزان نفقه زن چقدر است بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/320/نفقه-زن-چقدر-است.html یکی از موارد فسخ قرارداد اقاله است . به گزارش سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، اقاله یعنی انحلال قرارداد با توافق دو طرف آن . این اجازه برای همه قراردادها وجود دارد اما بعضی از عقود هستند که با توجه به نوع قرارداد انحلال آنها به شیوه اقاله مشکلاتی را در نظم عمومی جامعه بوجود می آورد ، در واقع بعضی از قراردادها مستثنیات اقاله هستند . این عقود اقاله ناپذیر با توافق طرفین آن پایان نمی یابند . عقود غیر قابل اقاله از قرار زیر است : عقد نکاح که حتی در صورت توافق دو طرف برای پایان دادن به ان باید از طریق ارائه دادخواست به دادگاه صورت بگیرد . دوم عقد وقف که نمی توان آن را با تراضی بر هم زد و هم چنین عقد ضمانت که با توجه به نوع این عقد امکان اقاله آن وجود ندارد . برای مطالعه بیشتر درباره عقود اقاله ناپذیر روی لینک زیر کلیک کنید : 
 
 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/200/مستثیات-اقاله.htmlاز جمله روش هایی که می توان عقد موقت را منحل نمود ، بذل مدت است که تنها در خصوص عقد موقت انجام می گیرد و در عقد دائم راه ندارد . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، بذل مدت به معنای بخشیدن باقی مانده مدت عقد موقت است . بنابراین ، مرد هر زمان بخواهد می تواند باقی مانده مدتی که از عقد موقت مانده است ، عقد را منحل کند . اما برخی اوقات ، مدت عقد موقت طولانی است و مرد وظایف زناشویی خود در قبال زن را ایفا نمی کند . به همین منظور ، زن می تواند اقدام به ارائه دادخواست الزام مرد به بذل مدت عقد موقت نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزام مرد به بذل مدت در عقد موقت بر روی لینک زیر کلیک کنید .
 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/184/الزام-مرد-به-بذل-مدت-در-عقد-موقت.htmlسفته یک سند تجاری است که امروزه مورد استفاده افراد زیادی قرار می گیرد . به گزارش سایت قوانین چک و سفته دینا ، اطلاع از نرخ سفته بسیار مهم است . این قیمت توسط مجلس تعیین می شود . قیمت سفته تا سال 94 به ازای هر یک میلیون تومان ، 3 هزار تومان بود اما با تصویب مجلی از سال 95 به بعد به ازای هر یک میلیون تومان 500 تومان است . از آن زمان تا به امروز نرخ سفته تغییر نکرده است . بنابراین قیمت سفته در سال 97 همان است که در سال 97 بود یعنی به ازای هر یک میلیون تومان 500 تومان . برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید : 
 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/325/قیمت-سفته-در-سال-97-.html


Mi Blog

Últimos BLOGS