به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، برای ثبت یک دعوی کیفری و شکایت معمولا به دادسرا و در مواردی به دادگاه و کلانتری می رویم . در این مواقع از ما خواسته می شود تا شکایت خود را در برگه ای به نام شکواییه یا شکایت نامه ثبت کنیم . شکواییه می تواند یک کاغذ معمولی و یا یک فرم مشخص باشد . برای ثبت شکایت کیفری فرقی در این موضوع وجود ندارد بلکه آنچه مهم است ثبت شکایت است . چه در برگه معمولی شکایت خود را ثبت کنیم و چه در فرم مخصوص ، در نحوه تنظیم شکواییه باید درج یک سری موارد رعایت شود . این موارد از د قبیل نام و نام خانوادگی ، موضوع شکایت ، ضرر و زیان وارده ، مشخصات کسی از او شکایت شده و ... برای مطالعه بیشتر درباره شکواییه روی لینک زیر کلیک کنید : 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/202/شکواییه-یا-شکایت-نامه-چیست-و-نحوه-تنظیم-آن-.htmlJueves, 04 octubre 2018 02:58

شرایط درستی ازدواج

عقد نکاح یا ازدواج از جمله مهمترین عقودی است که البته آثار فراوان خانوادگی و اجتماعی بر جای می گذارد . به همین دلیل ، صحیح واقع شدن این عقد موضوع مهمی است که مدنظر قانونگذار قرار گرفته است . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، شرایط صحت عقد نکاح بر اساس قانون مدنی عبارتند از قصد و رضای طرفین عقد ، اهلیت طرفین عقد و مشروع بودن موضوع و جهت عقد نکاح. بنابراین ، درستی ازدواج منوط به وجود شرایطی است که گفته شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صحت نکاح بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/187/شرایط-صحت-عقد-نکاح.htmlMiércoles, 03 octubre 2018 02:46

نفقه زن در سال 97


بر اساس ماده 1106 قانون مدنی نفقه زن بر عهده شوهر است . نفقه زن شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از جمله مسکن ، البسه ، نان ، اثاث ، هزینه های بهداشتی ، درمانی و غیره است . بنابراین ، قانونگذار مصادیقی از نفقه را نام برده است ، اما درخصوص مبلغ نفقه زن چیزی را مطرح نکرده است . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در خصوص اینکه مبلغ نفقه زن در سال 97 چقدر است، باید دانست که که مبلغ نفقه امر تعیین شده و مشخصی نیست که در ثانون اشاره شده باشد ؛ بلکه مبلغ نفقه زن را کارشناس رسمی دادگستری با توجه به وضعیت خانوادگی و عرف تعیین خواهد کرد . برای درافت اطلاعات بیشتر در خصوص نفقه 97 بر روی لینک زیر کلیک کنید : www.heyvalaw.com/web/articles/view/350/مبلغ-نفقه-زن-در-سال-97.htmlبه نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، دیه در شرایط خاصی ، افزایش پیدا می کند . به این حالت تغلیظ دیه می گویند . تغلیظ دیه مختص به جرم قتل است و برای دیه جراحت تغلیظ دیه نداریم . در تعریف تغلیظ دیه می توان گفت افزایش خون بها . موارد تغلیظ دیه مربوط به زمانی است که قتل در ماه حرام یا در مکان حرام رخ بدهد . مقدار تغلیظ دیه یک سوم میزان دیه کامل آن سال است . یعنی وقتی مقدار دیه کامل در سال 97 ، 231 میلیون است در صورت تغلیظ دیه این مقدار به 308 میلیون می رسد . در تغلیظ دیه فرقی بین زن و مرد ، بالغ و نابالغ ، مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد . هم چنین تغلیظ دیه برای جنینی که روح در آن دمیده است و به قتل برسد نیز جاری است . برای مطالعه بیشتر درباره تغلیظ دیه ،موارد و مقدار آن روی لینک زیر کلیک کنید : 
 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/276/تغلیظ-دیه-چیست-.html
Mi Blog

Últimos BLOGS